Πολιτική Ποιότητας της Contract Clean

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η CONTRACT CLEAN τη χρονική αυτή περίοδο βρίσκετε σε μια χρονολογία σταθμό , το 2018 συμπλήρωσε 15 χρόνια λειτουργίας .

Η διοίκηση της εταιρίας με αίσθημα ευθύνης έναντι της ιστορίας της και με όραμα για το μέλλον αισθάνεται την ανάγκη να χαράξει ορισμένους βασικούς στόχους , η υλοποίηση των οποίων θα επιτρέψει στη εταιρία όχι απλά να συνεχίσει την πορεία της αλλά να εξελιχτεί και να αναπτυχτεί μέσα σε ένα ελληνικό περιβάλλον , το οποίο συνεχώς γίνετε πιο δύσκολο , απαιτητικό και ανταγωνιστικό .
Στους βασικούς στόχους της εταιρίας θα πρέπει να αναφέρουμε:

  • Την ικανοποίηση των πελατών μας με την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
  • Την αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού για την προσφορά των υπηρεσιών μας την ανάγκη επένδυσης σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε η παροχή των υπηρεσιών μας να είναι πάντα στην κορυφή

 

Ορισμός ποιότητας

Οι σωστές ενέργειες στο σωστό χρόνο, ώστε η εταιρία μας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας χωρίς περιττό κόστος για εμάς , τους πελάτες μας , τους προμηθευτές μας.

Στις μεθόδους και τα μέσα που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση των ανώτερων στόχων θα πρέπει να παραλάβουμε:

  • Την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την διαχείριση των προϊόντων που θα μας εξασφαλίσει μια υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών
  • Την χρησιμοποίηση εξοπλισμού και μηχανημάτων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών από προμηθευτές που θα έχουν μαζί μας σωστή επικοινωνία και ανάλογη αντίληψη σε θέματα ποιότητας.
  • Τη συμπίεση του κόστους των παροχών υπηρεσιών που προσφέρουμε, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει σαν αποτέλεσμα, από την βελτίωση του χρόνου που χρειαζόμαστε να ανταποκριθούμε και είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας